Toimintasuunnitelma 2021

VARSINAINEN TOIMINTA
Yhdistyksen 41. toimintavuonna kehitetään yhdistyksen toimintaa, tehdään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa sekä pidetään aktiivisesti yhteyttä liittoon ja ympäristöalueen yhdistyksiin.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.
Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.
Osallistutaan Suomen Yrittäjänaisten (SYN) liittokokouksiin.

EDUNVALVONTA
Naisyrittäjän näkökulmaa painottaen tehdään paikallistasolla edunvalvontatyötä yhdessä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa osallistumalla mm.kaupungin johtavien virkamiesten/luottamushenkilöiden ja elinkeinoelämän edustajien yhteisiin kuukausipalavereihin.

 

JÄSENHUOLTO
Tavoitteena on jäsenmäärän kasvu.
Jäseniltoja pidetään kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkuukausia.
Verkostoitumista tuetaan virkistystoiminnan muodossa.
Valitaan Loimaan talousalueen vuoden Yrittäjänainen
Muistetaan stipendillä Loimaan ammatti- ja aikuisopistosta (Novida) valmistuvaa naisoppilasta.

TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA
Jäsentiedotteet (2-4 vuodessa) toimitetaan jäsenillle pääsääntöisesti sähköpostitse. Yhdistyksellä on omat www-sivut osoitteessa www.loimaanyrittajanaiset.fi sekä Facebook-sivut.
Ilmoittelussa käytetään Loimaan Lehteä ja lehdistöön kohdistuvaa tiedotustoimintaa ylläpidetään reaaliajassa paikallistasolla.

VARAINHANKINTA
Liiton keräämät ja yhdistykselle tilittämät jäsenmaksut ovat yhdistyksen virallisen toiminnan perusta.
Järjestetään Naisten Suvitori ja Nuortenkauppiaiden markkinat sekä 26. kerran Wanhanajan Joulumarkkinat. Koronapandemian takia vuonna 2020 eu järjestetty perinteistä tapahtumaa.