Toimintasuunnitelma 2023

VARSINAINEN TOIMINTA
Yhdistyksen 43. toimintavuonna kehitetään yhdistyksen toimintaa, tehdään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa sekä pidetään aktiivisesti yhteyttä liittoon ja ympäristöalueen yhdistyksiin.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.
Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.
Osallistutaan Suomen Yrittäjänaisten (SYN) liittokokouksiin.


EDUNVALVONTA
Naisyrittäjän näkökulmaa painottaen tehdään paikallistasolla edunvalvontatyötä yhdessä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa mm nimeämällä edustajan Loimaan kaupungin Elinvoimatoimikunnan ja sen liitännäistoimikuntiin nelivuotiskaudeksi 2021-2025 sekä osallistumalla kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien yhteisiin kuukausipalavereihin.


JÄSENTOIMINTA
Tavoitteena on jäsenmäärän kasvu jäsenhankintakampanjalla.
Jäseniltoja pidetään kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkuukausia.
Verkostoitumista tuetaan virkistystoiminnan muodossa.
Valitaan Loimaan talousalueen vuoden Yrittäjänainen.
Muistetaan keväällä stipendillä Loimaan ammatti- ja aikuisopistosta (Novida) valmistuvaa naisoppilasta.


TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA
Jäsentiedotteet (noin kerran kuukaudessa) toimitetaan jäsenillle pääsääntöisesti sähköpostitse. Yhdistyksellä on omat nettisivut osoitteessa www.loimaanyrittajanaiset.fi.
Ilmoittelussa käytetään Loimaan Lehteä ja lehdistöön kohdistuvaa tiedotustoimintaa ylläpidetään reaaliajassa paikallistasolla.
Yhdistykselle on avattu Facebook-tili ja Instagram-tili.
Yhdistyksen sähköpostiosoite on loimaanyrittajanaiset.info@gmail.com.


VARAINHANKINTA

Liiton keräämät ja yhdistykselle tilittämät jäsenmaksut ovat yhdistyksen virallisen toiminnan perusta.
Vuodelle 2023 siirretty yhdistyksen 40-vuotisjuhla järjestetään 45-vuotisjuhlana.
Järjestetään 12. Naisten Suvitori, ja 42. Nuortenkauppiaiden Markkinat sekä 28. Wanhan Ajan Joulumarkkinat (koronapandemian takia ei voitu järjestää vuonna 2020).