Toimintasuunnitelma 2022

VARSINAINEN TOIMINTA
Yhdistyksen 42. toimintavuonna kehitetään yhdistyksen toimintaa, tehdään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa sekä pidetään aktiivisesti yhteyttä liittoon ja ympäristöalueen yhdistyksiin.

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.
Hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.
Osallistutaan Suomen Yrittäjänaisten (SYN) liittokokouksiin.


EDUNVALVONTA
Naisyrittäjän näkökulmaa painottaen tehdään paikallistasolla edunvalvontatyötä yhdessä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa mm nimeämällä edustajan Loimaan kaupungin Elinvoimatoimikunnan ja sen liitännäistoimikuntiin nelivuotiskaudeksi 2021-2025 sekä osallistumalla kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien yhteisiin kuukausipalavereihin.


JÄSENTOIMINTA
Tavoitteena on jäsenmäärän kasvu jäsenhankintakampanjalla.
Jäseniltoja pidetään kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesäkuukausia.
Verkostoitumista tuetaan virkistystoiminnan muodossa.
Valitaan Loimaan talousalueen vuoden Yrittäjänainen
Muistetaan keväällä stipendillä Loimaan ammatti- ja aikuisopistosta (Novida) valmistuvaa naisoppilasta.


TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA
Jäsentiedotteet (2-4 vuodessa) toimitetaan jäsenillle pääsääntöisesti sähköpostitse. Yhdistyksellä on omat www-sivut osoitteessa www.loimaanyrittajanaiset.fi sekä Facebook-sivut.
Ilmoittelussa käytetään Loimaan Lehteä ja lehdistöön kohdistuvaa tiedotustoimintaa ylläpidetään reaaliajassa paikallistasolla.


VARAINHANKINTA

Liiton keräämät ja yhdistykselle tilittämät jäsenmaksut ovat yhdistyksen virallisen toiminnan perusta.
Vuodelle 2022 siirretty yhdistyksen 40-vuotisjuhla järjestetään mahdollisesti jonkinlaisena tapahtumana.
Järjestetään 11. Naisten Suvitori, 41. Nuortenkauppiaiden Markkinat sekä 27. kerran Wanhan Ajan Joulumarkkinat (koronapandemian takia ei voitu järjestää vuonna 2020).